23688
post-template-default,single,single-post,postid-23688,single-format-standard,stockholm-core-2.3.3,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Open Call – San Marino 2020

MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale

Open Call for deltakelse

(Scroll down for English version).       .

Søknadsfrist søndag 26.januar 2020, kl 20:00

Platform Nord har gjennom sitt internasjonale nettverk anledning til å lyse ut deltakelse i MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, i Republikken San Marino i perioden oktober 2020 til februar 2021. Tema og tittel for biennalen er School of Waters.

Biennalen arrangeres av BJCEM.org sammen med San Marinos universitet og Institutt for kultur, og utlysningen går til alle kunstnere og forfattere i alderen 18-35 år (født etter 1.januar 1984) med tilknytning eller interesse for middelhavsområdet.

Biennalen oppsto i 1985 som en nomadisk plattform Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée. Siden den gang har den krysset Middelhavet flere ganger fra Barcelona til Marseille, Sarajevo, Roma, Athen og Tirana. Flere tusen kunstnere fra over 30 land har fått visning i de 18 tverrestetiske biennalene, og med det har de fått anledning til fordypning, nettverksbygging, mobilitetsutvikling samt utveksling av kunnskap.

BJCEM er en internasjonal nettverksorganisasjon med mer enn 50 medlemmer og partnere i Europa, Asia og Afrika som samarbeider om biennalen. Sammen arbeider de for tilrettelegging og muligheter unge kunstnere, noe som også innebærer å skape muligheter i forkant av biennalene gjennom utveksling og residens, samarbeidsprosjekter, samt fordypnings- og forskningsprosjekt. Platform Nord har vært medlem i BJCEM siden 2017, og har tatt med unge kunstnere til blant annet ”United” og UKYA City Takeover: Nottingham 2019, hvor over 80 internasjonale kunstnere fra Europa og Afrika deltok sammen med nærmere 200 britiske unge kunstnere.

 

School Of Waters: Curatorial Concept

If we think of the whole operation of a school as a performance, how does that change the ways we teach and learn, or what we think of as knowledge? […] Looking to performances themselves as sites of knowledge, […] we might engage with the public in critically reflecting on and imagining what a school can do and be.
— Lauren Bakst, School of Temporary Liveness, University of the Arts School of Dance, 2019

 

MEDITERRANEA 19 – School of Waters forestiller seg en biennale som en temporær skole inspirert av radikal og eksprimentell pedagogikk og hvordan disse utfordrer kunstneriske, kuratoriske og forskningsbaserte formater. Med denne inngangen fungerer School of Waters som et kollektivt verktøy for å bryte ned stereotypier som former våre geografiske forestillinger, særlig de som følger en eurosentrisk fortolkning av Middelhavsområdet.

Mennesker har evnen til å skape samfunn og utveksle informasjon både gjennom sladder og historiefortelling. MEDITERRENEA 19 setter kritisk søkelys på et verdenssyn hvor mennesklig eksepsjonalisme dominerer, og løfter idéen om at læring finnes både i mennesklige og ikke-mennesklige strukturer.

Biennalen i San Marino MEDITERRENEA 19 – School of Waters, er kuratert av et ungt kuratorteam under tittelen A Natural Oasis? A Transnational Research Programme. Programmet er grunnlagt og ledet av seniorkuratorer Alessandro Castiglioni (Italy) og Simone Frangi (Italy/France)

Les hele utlysningen her

 

 

Viktig informasjon

 • MEDITERRENEA 19 finner sted i ulike arenaer i Republikken San Marino
 • Åpningsdager er 22.-25.oktober
 • Performative uttrykk blir vist i løpet av disse dagene
 • Platform Nord dekker reise og eventuell transport av kunstverk
 • Platform Nord støtter deltaker/ ensemble med et reisestipend på kr 5 000
 • BJCEM dekker opphold og diett i San Marino i perioden 22.-25.oktober 2020
 • Vertskapslandet står for montering og kuratering av kunsten, og verket blir stående hele biennalens lenge: 22.oktober 2020 – 28.februar 2021
 • NB: Søknaden må skrives på engelsk (eget søknadskjema som du finner her), og sendes direkte på e-post til BJCEM: application@bjcem.org.
 • E-posten skal merkes med: “MED19_Name_Surname”
 • Søknadsfrist er 26.januar kl 20:00
 • Søker må være mellom 18 og 35 år
 • BJCEM ber om at du samler både søknadsskjema og all ann informasjon (se utlysningen) i en pdf. Følg denne lenken for gratisprogram for samlepdf
 • Oversikt over valgte kunstnere publiseres først på BJCEM i februar 2020

Platform Nord er stolt over å lyse ut denne muligheten og oppfordrer dere til å lese utlysningen nøye – for deretter å hive dere på denne unike muligheten for internasjonal visning, bygge nye nettverk og utvide horisonten.

Lykke til! Hilsen Platform Nord

 

//

Open Call: San Marino 2020

MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale

Open Call For Participants 

Deadline Sunday 26 January 2020 20:00 – CET

BJCEM, the State Secretariat for Education and Culture of the Republic of San Marino, the Cultural Institutes of the Republic of San Marino and the University of the Republic of San Marino, announce the launch of MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, a transnational Biennale, which will take place in the Republic of San Marino from October 2020 to February 2021 under the title School of Waters.

MEDITERRANEA 19 – School of Waters calls for artists, writers and researchers aged 18- 35 (born from January 1st 1984) coming from or based within a constellation of territories related to the Mediterranean Sea. In this geopolitical frame, MEDITERRANEA 19 – School of Waters aims to reflect on exchanges and hybridisations as well as on crossed diasporas in the Mediterranean globalised space.

Founded in 1985 as a nomadic platform, the Biennale is organised by BJCEM – Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée. Throughout its history, it crossed the Mediterranean from Barcelona to Marseille, to Sarajevo, Rome, Athens and Tirana. In this perspective it has supported thousands of artists from more than 30 different countries over the course of eighteen editions and thirty years. Each edition of the Biennale is therefore revealed with an opportunity for deepening, meeting, mobility, exchange and knowledge.

Platform Nord has held a membership in BJCEM since 2017, bringing artists to ”United” og UKYA City Takeover: Nottingham 2019, during which over 80 artists from across Europe and Africa were brought to Nottingham for one week to exhibit with close to 200 UK young artists.

 

School Of Waters: Curatorial Concept

If we think of the whole operation of a school as a performance, how does that change the ways we teach and learn, or what we think of as knowledge? […] Looking to performances themselves as sites of knowledge, […] we might engage with the public in critically reflecting on and imagining what a school can do and be.
— Lauren Bakst, School of Temporary Liveness, University of the Arts School of Dance, 2019

 

MEDITERRANEA 19 – School of Waters imagines a biennale as a temporary school inspired by radical and experimental pedagogies and the way they challenge artistic, curatorial, and research formats. From this standpoint, School of Waters acts as a collective tool to defamiliarise stereotypes that manipulate our geographical imaginaries, especially those linked to the eurocentric interpretation of the Mediterranean area.

MEDITERRENEA 19 – School of Waters, is curated by A Natural Oasis? A Transnational Research Programme – a team of young curators: Theodoulos Polyviou (Cyprus/UK); Denise Araouzou (Cyprus/Spain); Panos Giannikopoulos (Greece); Angeliki Tzortzakaki (Greece/Netherlands) Nicolas Vamvouklis (Greece/Italy) Giulia Gregnanin (San Marino/UK) Giulia Colletti (Italy/UK) (Research Fellows of A Natural Oasis? 2018-2020)

Senior Curators: Alessandro Castiglioni (Italy); Simone Frangi (Italy/France) (founders and directors of A Natural Oasis?)

Please read the complete call here

 

Important information:

 • MEDITERRENEA 19 is curated in different venues in the Republic of San Marino
 • Opening days 22.-25.October
 • Live works (performance, music etc) will be programmed during the opening days. The hosting country will provide fully equipped venues.
 • The hosting country will take care of the installation of the works, preservation and monitoring in the venues of the Biennale. Works will be on view throughout the whole duration of the Biennale.
 • Platform Nord covers travel for participant / shipment of artwork
 • Platform Nord pays a NOK 5 000 travel grant for the participant/ ensemble
 • Selected participants will be hosted in San Marino, October 22-25, 2020 – applicants must be available for this period.
 • Accommodation, in shared rooms, will be covered by the hosting country.
 • Hosting partner / PN in San Marino will provide food or per diems to cover the cost of food and refreshments.
 • Applications must be written in English and submitted by January 26th 2020, 8pm CET. Applications received after the deadline, or written in a language other than English will not be considered
 • Please use this Application form and send directly to BJCEM by email: application@bjcem.org.
 • NB: The subject of the email should read: “MED19_Name_Surname”
 • Deadline Sunday 26 January 2020 20:00 – CET
 • The call is open to artists, writers and researchers, from 18 to 35 years old (born from January 1st 1984)
 • BJCEM ask that you send the application and all other information (according to the call) in one pdf. A free program to merge PDF in one file can be found here
 • The names of the selected participants will be published on BJCEM website no later than February 2020.

 

Platform Nord is proud to offer this call in the Nordic region, so we hope you will check out this opportunity to get international experience, networks and knowledge.

Beste of luck, Platform Nord

 

Design by Theodoulos Polyviou