21721
post-template-default,single,single-post,postid-21721,single-format-standard,stockholm-core-2.3.3,select-theme-ver-9.7,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Kunsten på Platform Nord

Av Platform Nord-kurrator Tormod Lindgren.

Når man ser langt bakover i kunsthistorien så finner man arbeider som har overlevd kunstnerne. Skulpturene og veggmaleriene forteller videre om epokens guder og mennesker, hverdag og fest, tro og virkelighet. Men kunstnerne er ofte etterlatt i et anonymt mørke.

Ars longa, vita brevis
Kunsten varer, livet er kort.

Slik var det lenge, men kanskje ikke lenger. I vår tid har de fleste kunstverk en kort levetid, mens kunstnerne kan forvente et langt liv. Kanskje ikke i form av et livslangt ensartet kunstnervirke, men i stadig nye møter med forskjellige kulturelle og sosiale impulser.

Vår tids kunstverks kortlevenhet kan være i form av flyktige virkemidler, i raskt skiftende kunstforståelse, i form av nye og spontane visningsarenaer som Platform Nord-hendelsen, eller i form av spredning via sosiale medier etc. Når vi har valgt ut disse kunstnerne og arbeidene ut fra en stor søkerliste, så er det ikke for å vise frem arbeidene til “ferdige” kunstnere, men for å vise kunst som er i bevegelse, som vi opplever kommer oss i møte, setter en i fokus, i dialog med samfunnet og virkeligheten.

felles for kunstnerne som vi har valgt ut er at de er utforskende

Noen er i begynnelsen av en utdanningsfase, andre har nettopp fullført kunstutdannelser. De kunstneriske uttrykksformene er svært varierte, men felles for kunstnerne som vi har valgt ut er at de er utforskende.

Som del av søknaden og det pedagogiske prosjektet bak Platform Nord, måtte kunstnerne formulere sitt prosjekt. Noen av arbeidene var så selvforklarende at beskrivelsene av ideene ble sekundære, mens i andre tilfeller var tekstene nesten kunstverk i seg selv. Arbeidene dere får se her er i hovedsak ikke laget spesifikt til denne kunsthendelsen, det er verk som ofte er et skritt på vei, videre. Kunstnerne som er på Platform Nord er ikke bare her for å vise frem, men og for å lære.

Vi har valgt å samle kunsten i et lokale som for bare noen år siden var en av hovedarenaene for kunst i Kristiansand. Teateret har stått tomt noen år, og av tekniske grunner har vi ikke kunnet bruke stedet slik det tidligere ble brukt. Men ved å ta i bruk “baksiden” av lokalene, håper vi å få til et møte med publikum på helt andre premisser. Ved å gå “backstage” håper vi å komme nærmere kunstnerne i deres skapende prosess.

Tormod Lindgren

 

Tormod Lindgren vil være Platform Nords kurator, og tilrettelegger visningene og presentasjonene sammen med deltagerne. Tormod har jobbet som scenograf/video-/kostymedesigner på 60 oppsetninger for institusjonsteatre og frigrupper i Norge og internasjonalt. Han har også jobbet på mange felt; teater, dans, figurteater, performance, musikkdramatikk, fjernsyn og film.